Uitslag van de enquete Ontspanningscommissie

Customer survey feedback

De ontspanningscommissie van de SDO wilde graag van de leden horen of de leden nog tevreden zijn over het aanbod binnen de commissie. Dus kortom het aanbod van feestjes/bijeenkomsten die elk jaar worden georganiseerd.

De respons op de enquete was iets om tevreden over te zijn, want er kwamen maar liefst 43 inzendingen binnen en dat betekend dat bijna vijftig procent van onze vereniging heeft gereageerd. De SDO leeft!

Hieronder vinden jullie een verkorte weergave van de resultaten uit de enquete. Heb je toch nog vragen? Stel ze aan een van de commissieleden.

1. Vind je het aantal aangeboden activiteiten voldoende?
Voldoende:40
Teveel:2
Te weinig: 1

2. Vind je dat er nog andere activiteiten georganiseerd moeten worden?
Prima wat er nu is: 35
Iets anders, zoals: 8

Genoemd werden onder andere: Kaartavond, dart avond, een technisch weekend, een wedstrijd bezoeken of een casino avond.

3. Het bestuur stelt jaarlijks 750 euro ter beschikking en uit de lotto pot is er in 2017 630 euro betaald (ter kennisgeving). Is de eigen bijdrage voor de verschillende activiteiten goed?
Eigen bijdrage is goed:39
Eigen bijdrage is teveel:2
Eigen bijdrage is te laag:2

4. Veel, vooral “oudere” leden zien we weinig op onze bijeenkomsten. Zij betalen ook contributie en de OC zou graag zien dat deze leden ook op onze bijeenkomsten komen. Wat zouden we moeten organiseren om hen ook te kunnen verwelkomen op onze bijeenkomsten?
Geen toevoegingen: 33
Mijn idee: 10

Op deze vraag kregen we veel input en kort door de bocht wordt dit ons speerpunt vanuit deze enquete. We gaan “stille” leden bellen en we hebben hiervoor een vragenlijst opgesteld waarop ze kunnen reageren. Hierdoor bieden we de mogelijkheid om te bekijken hoe we dingen binnen de OC kunnen aanpassen en de leden weer actief bij de club te betrekken. Over de belactie zullen de leden op een later moment weer worden geïnformeerd.

5. Wordt er genoeg bekendheid gegeven van de verschillende activiteiten en weet iedereen voldoende over de mogelijkheden om zich op te kunnen geven voor een activiteit?
Voldoende bekend: 38
Onvoldoende bekend: 5

Vijf personen spraken hun twijfel uit of iedereen, mede door de digitalisering, wel geïnformeerd wordt. Onze ledenlijst wordt regelmatig geüpdatet en er zijn nog mensen die via de post geïnformeerd worden. Voor de commissie dus geen specifiek aandachtspunt.

6. Heeft u nog suggesties?
Deze werden wel benoemd, maar de meeste zaken worden al gedaan en tevens worden er naast de activiteiten binnen de OC nog uitjes georganiseerd door de jongere leden. Dit juichen we alleen maar toe, maar dit valt niet onder de OC. Tevens zien de leden graag voetbal op de trainingsavond, spelregel avonden met ondersteuning van beelden of een culinaire avond.

Afsluitend werd er nog gevraagd hoe deze manier van bevragen werd ervaren en het resultaat hiervan is als zeer prettig.

Bedankt voor het meedenken allen!

Ontspanningscommissie (SDO)