REMINDER: Kom naar de jaarvergadering op 18 april!

Aan:
De erevoorzitter, erelid, leden van verdiensten en overige leden van de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken.

Hierbij nodig ik U, mede namens de overige bestuursleden,  uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op:

Datum Dinsdag 18 april 2017
Plaats Clubhuis (duivenvereniging Eureka) aan de
Bezelhorstweg 83, 7009 KK te Doetinchem
Aanvang 19.30 uur
Zaal open 19.00 uur

Mocht u de vergadering niet kunnen bijwonen geeft dit dan door aan de secretaris via e-mail (secretaris@sdodoetinchem.nl), brief (Vinkhof 14, 7038 GC Zeddam) of telefonisch op telefoonnummer 06-34048565.

Zonder afmelding rekenen wij op uw komst.

De notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 19 april 2016 gehouden is, de voorlopige agenda en het jaarverslag over het jaar 2016, zijn onder dit bericht te vinden onder het kopje “documenten“.

Namens het bestuur,

Joost Soeter
Secretaris SDO Doetinchem

Documenten
Concept Agenda 81ste ALV SDO
Concept Notulen 80ste ALV SDO
Jaarverslag van de secretaris (2016)