Brainstormsessie op donderdag 30 november

Geachte leden, donateurs en sponsoren,

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een brainstorm-avond op donderdag 30 november aanstaande. We willen deze avond graag starten na de training, om 21.00 uur. In 2015 hebben we gezamenlijk het beleidsplan “SDO 2020 – Fluitend voor elkaar” ontwikkeld. Vele onderwerpen uit dit beleidsplan zijn ondertussen gerealiseerd.

Wij, als bestuur, hebben daarom de behoefte om met u van gedachte te wisselen. Moeten er nog onderwerpen worden toegevoegd? Zijn er onderdelen die een aanscherping verdienen? Gezamenlijk willen we hierover beslissen, omdat we ook samen het beleid van onze prachtige vereniging bepalen. Het bestuur wil tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 16 april het vernieuwde beleidsplan voorleggen aan de leden.

De avond zal door Jeroen (Sanders) en ondergetekende worden geleid.

We hopen op een zo’n groot mogelijke opkomst, zodat we ieder zijn inbreng mee kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de overige bestuursleden,

Frank Sanders
Voorzitter