88e Algemene Ledenvergadering S.D.O. 

Afgelopen maandag, 22 april 2024, stond de 88e algemene ledenvergadering op de planning van scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken. Een volgepakt clubhuis met 41 leden, waaronder erevoorzitter Gerard van Balveren, waren aanwezig om samen het afgelopen jaar te bespreken en te kijken naar de toekomst. Daarbij werden in het bijzonder ook alle ereleden en leden van verdienste welkom geheten. Opvolgend hieraan achtte de voorzitter iedereen die in staat was om op te kunnen staan te gaan staan en een minuut stilte te nemen voor alle naasten die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Na een muisstil moment nam de debuterende secretaris Jesper Sanders het woord om de afmeldingen door te nemen en de afwezigheidsgroet van scheidsrechtersvereniging Winterswijk te delen. Daarbij waren er in totaal 20 leden die zich correct en via de juiste wijze hadden afgemeld.

Om de vergadering te vervolgen werden onder andere de notulen vastgesteld van afgelopen jaar die opgemaakt waren door Jeroen van Alst, waarvoor dank. Daarbij werd ook direct de agenda vastgesteld op de te bespreken competenties. Om hierop te vervolgen namen we het jaarverslag van de secretaris met alle aanwezigen onder de loep. Hier kwam geen feedback op vanuit de zaal en daarbij werd het jaarverslag onder luid applaus vastgesteld met de complimenten naar de secretaris. De 41 leden die aanwezig waren zagen ook op de PowerPoint van ons gloednieuwe tv-scherm dat de opschoning van ons ledenbestand (94 leden) niet nodig was, omdat alle leden netjes hen contributie hadden betaald.

Een van de belangrijkste delen van de ALV kwam aan bod, het financiële jaarverslag. Daarbij nam penningmeester Jeroen Sanders het woord om de lasten en baten van zowel 2023 te bespreken als voor 2024. Daarbij was een duidelijk beeld geschetst van een gezonde vereniging, waarbij zowel de leden als de gecontroleerde kascommissie geen bijzonderheden konden vinden en de algemene ledenvergadering decharge verleende aan het bestuur voor een zeer correcte en volledige boekhouding. De complimenten aan Jeroen Sanders die dit alweer geregeld wat jaren perfect heeft geregeld. Daarbij was als einde van de begroting ook het mooie nieuws dat wij twee grote sponsoren aan ons hebben kunnen verbinden en mede door de balans tussen de baten en lasten de contributie ook gehandhaafd kan worden met de huidige bedragen.

Om een vervolg te geven aan de vereniging werd als een van de laatste onderwerpen ook het bestuursbeleid ‘samen scoren’ besproken. Hierin kunnen we concluderen dat we als vereniging 5 mooie jaren achter de rug hebben en daarbij grote stappen hebben gezet naar een professionele vereniging waarin ieder lid welkom is en alle handvatten aanwezig zijn om als scheidsrechter jezelf te ontwikkelen voor zowel de arbitrage en als persoon. Om dit een vervolg te geven wordt lopende 2024 weer een brainstorm avond georganiseerd voor de leden in combinatie met het bestuur om de komende 5 jaar weer doelen en ambities voor de vereniging te stellen en verder te groeien, samen zijn wij de SDO! Het bestuur geeft hierbij alvast een voorschot, omdat Jesper Sanders en Hans van de Sterren hen bestuursfunctie met 3 jaar hebben verlengd en het bestuur intact blijft voor de aankomende jaren. De club leeft en dat doen wij met zijn allen.

Nadat de commissies besproken waren, de leden deze groepen weer mooi gevuld hebben en zelfs Lars Westendorp zich heeft aangemeld als reserve-lid bij de kascommissie zijn wij enorm trots op de activiteiten in de vereniging die allemaal door vrijwilligers worden georganiseerd. Daarbij hopen we dus ook dat de opkomst net zo hoog blijft. Leden blijven daarbij ook langer aan de vereniging verbonden, we hadden namelijk 3 jubilarissen van 40- en 50 jaar lidmaatschap, een unicum! Arno Elfrink mocht als eerste naar voren komen voor zijn 40-jarige jubileum, daarnaar Jan Kupper voor ook zijn 40-jarige jubileum en tot slot Hans Kok, die maar liefst 50 (!) jaar lid is van onze vereniging. Deze heren zijn alle drie vaak aanwezig, voelen zich betrokken bij de SDO en wij zijn blij met de ‘harde keren’ als deze 3 heren. Alle 3 van harte gefeliciteerd met dit jubileum en wij hopen jullie nog vaak op de club te mogen begroeten.

Nadat de rondvraag was geweest, onder andere erevoorzitter Gerard van Balveren zijn positieve woorden over de vereniging had gesproken en de jubilea’s had gefeliciteerd sloot om 20:28 de voorzitter de jaarlijkse algemene ledenvergadering af met een luid applaus. Er werd nog lang nagezeten, nadat iedereen positief weer huiswaarts keerden. Deze debuterende secretaris is trots op onze vereniging, zet zich graag in voor de club en hoopt dat komend jaar weer met alle leden te doen. Heren en dames (inmiddels drie toppers) dank voor afgelopen jaar en tot snel bij de scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken.