Op de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2015 is het nieuwe beleidsplan SDO 2020: Fluitend voor elkaar gepresenteerd aan de leden van de vereniging. Het bestuur heeft een aantal speerpunten voor de komende jaren opgesteld die de vereniging graag wil bereiken. Hieronder is het beleidsplan te vinden. Namens het bestuur willen we Jeroen Sanders nogmaals bedanken voor de inzet bij het opzetten van dit beleidsplan. Met dit beleidsplan denken we als bestuur dat we een mooie toekomst tegemoet gaan als vereniging.

Beleidsplan SDO 2020 versie 1.1